Structuur Structuur

Gridforum Nederland is een vereniging zonder winstoogmerk en is niet afhankelijk van commerciële partijen. De vereniging streeft naar een zo volledig mogelijke representatie van de 'gridcommunity' in Nederland. Er is een bestuur dat bestaat uit de volgende leden: Cees de Laat (voorzitter), Ad Emmen, Jan Hoogma, Thilo Kielmann, Luc de Zeeuw, Arjen van Rijn, Cor van der Struijf en Serge Vrijaldenhoven.

Advertentie Advertentie


Over Vereninging Gridforum Nederland Over Vereninging Gridforum Nederland

Gridforum Nederland is de vereniging voor iedereen in Nederland die geïnteresseerd is in of zich bezighoudt met gridtechnologie − van gebruiker tot leverancier, van wetenschapper tot beleidsmaker. De vereniging biedt een platform voor de uitwisseling van kennis, deskundigheid en informatie over deze technologie en alle mogelijke toepassingen die zij mogelijk maakt. Naast natuurlijke personen kunnen ook bedrijven en organisaties participeren in de vereniging.

 

Doelstellingen Doelstellingen

  • Gridforum Nederland biedt een onafhankelijk platform voor het uitwisselen van kennis van en ervaring met gridtechnologie, van e-science tot gridservices, voor gridgebruikers, ontwikkelaars en andere geïnteresseerden in Nederland.
  • De vereniging wil bijdragen aan een beter begrip van "grid computing" in het algemeen en het belang van de technologie voor de wetenschap, overheid en het bedrijfsleven in het bijzonder. Ze wil een forum zijn voor discussie en uitwisseling van inzichten om hierdoor het gebruik van grids in de ruimste zin te bevorderen.
  • De vereniging wil door samenwerking en communicatie met individuen en organisaties uit binnen- en buitenland kennisverspreiding en innovatie bevorderen.
  • Gridforum wil de toepassing gridtechnologie bevorderen en de toegankelijkheid vergroten voor individuen, groepen en organisaties.
  • Gridforum ontwikkelt diensten om het gebruik van grids te stimuleren en daardoor de concurrentiepositie van Nederland op dit gebied versterken.
  • Gridforum maakt zich sterk voor het ontwikkelen van nieuwe toepassingen van de technologie die zullen leiden tot goedkoper en efficiënter werken. Bedrijven zullen hierdoor hun markten sneller en stabieler kunnen ontwikkelen. Gridstandaarden kunnen bijdragen aan de economische ontwikkeling en zullen een cruciale rol gaan spelen in de wetenschap.